Tag : การเคหะคลองจั่น
ตลาดนัด การเคหะคลองจั่นบางกะปิ (แฟลตคลองจั่น)
ที่ตั้ง : การเคหะคลองจั่นบางกะปิ หรือ แฟลตคลองจั่น นั่นแหละคะ ตลาดนัด จะขายกันบนถนนภายใน แฟลตคลองจั่น 30 ยาวไปจนถึง แฟลตคลองจั่น 1...

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2010 15:16